Szakterület

Polgári jog

 • civil szervezetek alapítása (alapítvány, egyesület)
 • megbízási, vállalkozási, használati, bérleti, forgalmazási szerződések szerkesztése
 • letétkezelés
 • kártérítéssel, sérelemdíjjal kapcsolatos eljárások
 • fizetési meghagyásos eljárás
 • felszámolási eljárás
 • végrehajtási eljárás
 • peres és peren kívüli képviselet

Ingatlanjog

 • ingatlanok adásvételi, bérleti, ajándékozási, ingatlanközvetítői szerződések
 • építési jogi tanácsadás, építési vállalkozási szerződések készítése
 • tanácsadás és képviselet építési-igazgatási ügyekben
 • ingatlanalapú biztosítéki szerződések
 • tulajdonjogi viták rendezése
 • képviselet földhivatali eljárásokban
 • társasházak alapítása, képviselete

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása
 • társaságok belső működési és tulajdonosi szerkezetének módosítása
 • társasági tulajdonosok közötti egyéb szerződések készítése
 • társasági szervek működésének jogi támogatása, közgyűlés, taggyűlés levezetése
 • tanácsadás az ügyvezetés számára
 • társaságok belső szabályzatainak kidolgozása

Családjog

 • élettársi, házassági vagyonjogi megállapodások készítése,
 • végrendelet, öröklési, tartási, életjáradéki szerződések készítése,
 • vagyonközösség megszüntetése
 • házassági bontóperek,
 • apasággal, gyermektartásdíjjal, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perekben való képviselet,
 • hagyatéki eljárásban való képviselet

Munkajog

 • általános munkajogi tanácsadás
 • peres és peren kívüli képviselet
 • szerződések szerkesztése, véleményezése
 • szabályzatok szerkesztése, véleményezése
 • peres és peren kívüli képviselet